fbpx

ADATVÉDELEM

Alábbiakban olvashatsz adatvédelmi irányelveinkről

Adatkezelési tájékoztató

A FutureKids Intézet Kft. az alábbiakban ismerteti a személyes adatok adatkezelési tevékenységére vonatkozó legfontosabb adatkezelési elveit, bemutatja azokat a szempontokat, követelményeket, amelyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és előírt, valamint adatkezelési elvei összhangban vannak a személyes adatok védelmével kapcsolatos hatályos hazai és európai jogszabályokkal.

 

Az adatkezelő adatai:

Név:                                    FutureKids Intézet Oktatási és Szolgáltató Kft. (továbbiakban „Társaság”)

Székhely:                           1055 Budapest, Stollár Béla u. 22. I.em.

Cégjegyzékszám:             01-09-0323320

Adószám:                          26308700-2-41

Felnőttképzési ny.sz:       B/2020/005408

Telefon:                             06/20 459 3161

E-mail:                               hello@futurekids.hu

Adatvédelemért felelős munkatárs elérhetőségei: Zétényi Anna (cím: 1055 Budapest, Stollár Béla u. 22. I.em., tel: 06/20 459 3161)

 

A FutureKids Intézet Kft. az adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek, szabályok folyamatosan elérhetők a weboldalon. A FutureKids Intézet Kft. fenntartja a jogot arra nézve, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót aktualizálja. A változásokról a weboldalon való közzététellel értesíti az érintetteket. Amennyiben kérdése lenne a jelen tájékoztatóhoz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és munkatársunk megválaszolja.

E-mail elérhetőségeink: hello@jovogyermekei.hu

Adatvédelmi irányelvek kapcsolatfelvétellel kapcsolatosan
Adatvédelmi irányelvek képzésre való jelentkezéssel kapcsolatban
Adatvédelmi irányelvek rendezvényre való jelentkezéssel kapcsolatban
Adatvédelmi irányelvek hírlevél küldéssel kapcsolatban
Adatvédelmi irányelvek oldalon használt sütikkel (cookie) kapcsolatban

Adatvédelmi irányelvek kapcsolatfelvétellel kapcsolatban

Az adatkezelés célja:

 • azonosítás, üzenetküldés lehetővé tétele,
 • a Társaság tevékenységéről tájékoztató megküldése, igényfelmérés,
 • kapcsolattartás,
 • technikai művelet végrehajtása.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 • az érintett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont; GDPR 6. cikk (1) a) pont)

 

A kezelt adatok köre:

 • az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma
 • a feliratkozás időpontja,
 • a feliratkozáskori IP cím

Az adatkezelő ezen adatokról nyilvántartást vezet, melyben a hozzájárulás megadásának időpontját is rögzíti. A nyilvántartásban rögzített adat ezen felül harmadik fél számára kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával adható át.

Az adatkezelő az adatokat törli, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására nem kerül sor.

 

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb – a hozzájárulás megadásától számított – 1 évig tárolja.

Ezt meghaladó ideig történő tároláshoz a Társaság az érintett külön hozzájárulását kéri.

 

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek:

A személyes adatokhoz az adatkezelő oktatásszervezési, értékesítési és marketing területtel foglalkozó munkatársai férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében.

Az adatkezelő szervereinek fizikai és operációs rendszerszintű üzemeltetését a Tárhely.Eu Kft. végzi (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.; e-mail cím: support@tarhely.hu).
Adatkezelő az adatok tárolása során adatfeldolgozóként igénybe veszi az MiniCRM Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., e-mail cím: help@minicrm.hu) online ügyfélkezelő CRM szolgáltatásait. A MiniCRM Zrt. által végzett tevékenységek a következők: adatok tárolása, e-mail kommunikáció lebonyolítása.


Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatainak kezeléséről, illetve kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést.

Az érintett kérheti a személyes adatok helyesbítését (ha azok nem felelnek meg a valóságnak), törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintett a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájáruló nyilatkozatát bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenes visszavonhatja az adatkezelő fenti e-mail címére vagy postacímére küldött küldemény útján, de erre lehetősége van minden, hírlevelet küldő e-mail alján megtalálható „leiratkozom” linkre kattintással is.

Adatvédelmi irányelvek képzésre való jelentkezéssel kapcsolatban

Az adatkezelés célja:

 • azonosítás, a képzésekről való tájékozódás lehetővé tétele,
 • a Társaság által nyújtott képzési szolgáltatásokról tájékoztató és ajánlat megküldése,
 • értékesítési és marketing tevékenység,
 • igényfelmérés,
 • kapcsolattartás,
 • technikai művelet végrehajtása.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 • az érintett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont; GDPR 6. cikk (1) a) pont)

 

A kezelt adatok köre:

 • szülő neve, e-mail címe, telefonszáma
 • gyermek neve, életkora, előképzettsége, tapasztalata
 • a feliratkozás időpontja,
 • a feliratkozáskori IP cím

Az adatkezelő ezen adatokról nyilvántartást vezet, melyben a hozzájárulás megadásának időpontját is rögzíti. A nyilvántartásban rögzített adat ezen felül harmadik fél számára kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával adható át.

Az adatkezelő az adatokat törli, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására nem kerül sor.

 

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb – a hozzájárulás megadásától számított – 3 évig tárolja.

Ezt meghaladó ideig történő tároláshoz a Társaság az érintett külön hozzájárulását kéri.

 

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek:

A személyes adatokhoz az adatkezelő oktatásszervezési, értékesítési és marketing területtel foglalkozó munkatársai férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében.

Az adatkezelő szervereinek fizikai és operációs rendszerszintű üzemeltetését a Tárhely.Eu Kft. végzi (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.; e-mail cím: support@tarhely.hu).
Adatkezelő az adatok tárolása során adatfeldolgozóként igénybe veszi az MiniCRM Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., e-mail cím: help@minicrm.hu) online ügyfélkezelő CRM szolgáltatásait. A MiniCRM Zrt. által végzett tevékenységek a következők: adatok tárolása, e-mail kommunikáció lebonyolítása.


Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatainak kezeléséről, illetve kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést.

Az érintett kérheti a személyes adatok helyesbítését (ha azok nem felelnek meg a valóságnak), törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintett a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájáruló nyilatkozatát bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenes visszavonhatja az adatkezelő fenti e-mail címére vagy postacímére küldött küldemény útján, de erre lehetősége van minden, hírlevelet küldő e-mail alján megtalálható „leiratkozom” linkre kattintással is.

Adatvédelmi irányelvek rendezvényekre (előadásra, nyílt napra) való jelentkezéssel kapcsolatban

Az adatkezelés célja:

 • azonosítás, a rendezvényekről való tájékozódás lehetővé tétele,
 • a Társaság által nyújtott rendezvényekről (előadás, nyílt nap) tájékoztató és ajánlat megküldése,
 • értékesítési és marketing tevékenység,
 • igényfelmérés,
 • kapcsolattartás,
 • technikai művelet végrehajtása.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 • az érintett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont; GDPR 6. cikk (1) a) pont)

 

A kezelt adatok köre:

 • érintett neve, e-mail címe, telefonszáma
 • a feliratkozás időpontja,
 • a feliratkozáskori IP cím

Az adatkezelő ezen adatokról nyilvántartást vezet, melyben a hozzájárulás megadásának időpontját is rögzíti. A nyilvántartásban rögzített adat ezen felül harmadik fél számára kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával adható át.

Az adatkezelő az adatokat törli, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására nem kerül sor.

 

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb – a hozzájárulás megadásától számított – 3 évig tárolja.

Ezt meghaladó ideig történő tároláshoz a Társaság az érintett külön hozzájárulását kéri.

 

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek:

A személyes adatokhoz az adatkezelő oktatásszervezési, értékesítési és marketing területtel foglalkozó munkatársai férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében.

Az adatkezelő szervereinek fizikai és operációs rendszerszintű üzemeltetését a Tárhely.Eu Kft. végzi (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.; e-mail cím: support@tarhely.hu).
Adatkezelő az adatok tárolása során adatfeldolgozóként igénybe veszi az MiniCRM Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., e-mail cím: help@minicrm.hu) online ügyfélkezelő CRM szolgáltatásait. A MiniCRM Zrt. által végzett tevékenységek a következők: adatok tárolása, e-mail kommunikáció lebonyolítása.


Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatainak kezeléséről, illetve kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést.

Az érintett kérheti a személyes adatok helyesbítését (ha azok nem felelnek meg a valóságnak), törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintett a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájáruló nyilatkozatát bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenes visszavonhatja az adatkezelő fenti e-mail címére vagy postacímére küldött küldemény útján, de erre lehetősége van minden, hírlevelet küldő e-mail alján megtalálható „leiratkozom” linkre kattintással is.

Adatvédelmi irányelvek hírlevél küldéssel kapcsolatban

Az adatkezelés célja:

 • azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele,
 • a Társaság által a tevékenységi körébe tartozó szakmai területek aktualitásairól, új szolgáltatásokról, a Társaság újdonságairól készített hírlevelek megküldése, tájékoztatás nyújtástájékoztatásnyújtás,
 • kapcsolattartás,
 • technikai művelet végrehajtása.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 • az érintett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont; GDPR 6. cikk (1) a) pont)

 

A kezelt adatok köre:

 • az érintett neve, e-mail címe,
 • a feliratkozás időpontja,
 • a feliratkozáskori IP cím

Az adatkezelő ezen adatokról nyilvántartást vezet, melyben a hozzájárulás megadásának időpontját is rögzíti. A nyilvántartásban rögzített adat ezen felül harmadik fél számára kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával adható át.

Az adatkezelő az adatokat törli, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására nem kerül sor.

 

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb – a hozzájárulás megadásától számított – 3 évig tárolja.

Ezt meghaladó ideig történő tároláshoz a Társaság az érintett külön hozzájárulását kéri.

 

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek:

A személyes adatokhoz az adatkezelő marketing területtel foglalkozó munkatársai férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében.

Az adatkezelő szervereinek fizikai és operációs rendszerszintű üzemeltetését a Tárhely.Eu Kft. végzi (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.; e-mail cím: support@tarhely.hu).
Az adatkezelő a hírleveleket a MailChimp szolgáltatásának igénybevételével küldi ki, a hírlevél feliratkozáskor megadott adatokat (név, e-mail cím) a MailChimp szerverein tárolja. A MailChimp szolgáltatás (hírlevél-küldő adatbázis tárolása és a hírlevél-küldő rendszer működtetése) üzemeltetője a The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 500, Atlanta, GA 30308 USA (https://mailchimp.com)


Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatainak kezeléséről, illetve kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést.

Az érintett kérheti a személyes adatok helyesbítését (ha azok nem felelnek meg a valóságnak), törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintett a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájáruló nyilatkozatát bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenes visszavonhatja az adatkezelő fenti e-mail címére vagy postacímére küldött küldemény útján, de erre lehetősége van minden, hírlevelet küldő e-mail alján megtalálható „leiratkozom” linkre kattintással is.

Az érintett jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, vagy jogosult azokat más adatkezelőhöz továbbítani vagy – ha ez technikailag megvalósítható – kérheti azok közvetlen továbbítását másik adatkezelőhöz (adathordozhatósághoz való jog).

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kérését, igényét írásban jelezheti e-mailen a vagy postai úton a fent megadott elérhetőségeken.

Amennyiben az érintett személyes adatainak jogellenes kezelését tapasztalja, akkor panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; telefon: 06 -1- 391-1400; telefax: 06-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az érintett bírósághoz is fordulhat személyes adatainak jogellenes kezelése esetén. A pert az Adatkezelő székhelye, vagy az érintett választása szerint, az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt lehet megindítani.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató elérhető az Adatkezelő honlapján (www.jovogyermekei.hu)

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. május 24-től visszavonásig tart.

Kelt: Budapest, 2018. május 24.

FutureKids Intézet Kft.
Központ: 1055 Budapest, Stollár Béla u. 22. - I.emelet
Telefon: 0620 459 3161

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/005408

Kövess bennünket a közösségi oldalakon is: